LLocs d'Interés a la Vall de Camprodon

https://www.google.com/maps/place/Riera+de+Beget/@42.3112153,2.4408852,13z/data=!4m6!3m5!1s0x12bab326292798d7:0x9fc78ad415f2061!8m2!3d42.3119516!4d2.4879511!16s%2Fg%2F11bwfx6y9w